onLoad Content

Prosound F37

Ett kompakt ultraljudssystem med enastående bildkvalitet och bra ergonomisk design.

UL.prosound-F37

• Alternativ för vaskulärt område, B-läge, färgdoppler, spektraldoppler samt e-Flow ger ett bra utgångsläge för att ställa diagnoser. Det finns även särskilda tillval som Auto IMT (automatisk mätning av halspulsåderns tjocklek). • Kirurgiskt område. Prosound F37 är kompatibelt med en rad kirurgiska sonder. • Obstetrik och förlossning. Enkel användning på förlossningsavdelningar och möjlighet att använda e-Flow för bedömning av fostrets tillstånd, bland annat hjärtfunktion. Effektiv penetrering vid transabdominal undersökning. • Gynekologiska mottagningar. Typiska gynekologiska undersökningar, t.ex. urinblåsa, vid spiralinsättning samt fostervattenskontroll. • Akutmottagningar. FAST-scanningar, undersökningar av urinblåsa. • Urologmottagningar. Undersökningar av prostata, urinblåsa och testiklar. • Ergonomi och sjukgymnastik. Rörelseapparaten i stort. • Neurokirurgiska mottagningar. TCD-scanningar och carotis-scanningar.

Data

Prosound F37 är ett kompakt universalsystem för ultraljud med flera funktioner som är dedikerade till olika diagnostiska områden. På så vis går det att ställa diagnos på ett effektivt och korrekt sätt. • Sondteknik samt flerskikts- och monokristallteknik ger en effektiv överföring och mottagning av ultraljudssignalerna med minimal energiförlust, vilket ökar både noggrannheten och klarheten i bilden. • BBH-tekniken (Broadband Harmonics) ger effektiv penetrering och hög upplösning. • Bildpunktsfokus för större precision med tydlig avgränsning av intressanta områden. • Med den specifika högpresterande ultraljudsprocessorn går det att utföra kraftfull bildbearbetning med funktioner som AIP, SCI och SIP, vilket minskar brus och artefakter och modulerar bilden så att den överensstämmer med bilderna från MR-/CT-scanningarna.

Ergonomi

Prosound F37 är utformat med bra ergonomi och användarvänlighet i fokus, och kan enkelt anpassas efter varje användare. Apparaten är mycket kompakt och kan enkelt flyttas. Den ergonomiska utformningen säkerställer att arbetsmiljön blir god och uppfyller rekommenderade standarder för bra ergonomi. Prosound F37 är mycket kompakt men innehåller en kombination av olika tekniker som utvecklats av Hitachi-Aloka under de senaste 60 åren. Systemet kan utökas med flera specifika tillval. På så vis kan systemet anpassas till en lång rad användningsområden. • På manöverpanelen finns det plats att stödja handleden under scanningen. Handledsstödet minskar belastningen och tröttheten vid scanning under lång tid. • Tryckknappar med tvåvägskodning gör användningen intuitiv och att det går att använda flera funktioner med samma knapp. Detta ger betydligt mindre arm- och handrörelser och därmed kan undersökningen utföras mycket snabbare. • Manöverpanelen kan höjas upp och ned, så att det går att stå upp eller sitta lågt under scanningen. Därmed går det också att använda scannerns kontroller på ett säkert och bekvämt sätt under undersökningen.

Bilder
UL.prosound-F37-415x600

Prosound F31

Ett universalsystem för alla typer av ultraljud

UL.prosound-F31

• DICOM-kompatibel arbetslista (tillval) kan hämtas och bilder överföras till PACS. • Manöverpanelen är utformad så att arbetsflödet ska bli så effektivt som möjligt. Tack vare möjligheten att anpassa funktionerna efter användarens önskemål och sondspecifika funktioner kan Prosound F31 skräddarsys för all klinisk användning. • Tryckknappar med tvåvägskodning gör användningen intuitiv och att det går att utföra flera funktioner med samma knapp. Detta ger avsevärt mindre arm- och handrörelser, och på så vis går undersökningen snabbare. • Med funktionen för automatisk optimering korrigeras många parametrar med ett enda knapptryck. Bildoptimeringen sker omedelbart och parametrarna justeras så att en enhetlig bild som håller diagnostisk kvalitet erhålls. • Funktionen för automatisk spårning (tillval) effektiviserar dopplerundersökningar markant. Med funktionen justeras många parametrar och antalet knapptryck minskas. • Bilderna kan avidentifieras om de ska användas för forskning eller vid föreläsningar. • Bildexport till USB • Med den konfigurerbara fotpedalen har användaren händerna fria vid t.ex. fostervattenskontroll.  

Data

Prosound F31 är ett universalsystem för ultraljud med flera funktioner som är dedikerade till olika diagnostiska områden. Med Prosound F31 går det att genomföra undersökningen på ett effektivt sätt och få en exakt bild av patientens tillstånd. Med det omfattande utbudet av sonder är möjligheterna att kunna använda systemet för de olika användningsområdena stora.

 • Prosound F31 genererar en B-mode-bild med hög kvalitet och känslighet. Med rätt sond krävs färre patientspecifika anpassningar och på så vis går det att undvika tidskrävande inställningar.
 • Den noggranna och känsliga dopplern gör det enkelt att erhålla den flödesinformation som behövs och med den skarpa avgränsningen av flödeskurvan är det lätt att genomföra flödesmätningar.
 • BBH-tekniken (Broadband Harmonics) ger en hög upplösning i närbild och effektiv penetrering på djupet.
 • Med AIP (Adaptive Image Processing) reduceras brus i bilden med hjälp av en egenutvecklad algoritm.
 • Med SCI (Spatial Compound Imaging) reduceras artefakter.
 • e-Flow eliminerar s.k. blooming (en ökning av brännpunktens storlek) och gör det möjligt att visa flödet i riktigt små kärl.
 • Tack vare funktionen Dual Dynamic Display går det att visa B-bilden sida vid sida med flödesbilden.
 • EFV-tagning (Extended Field of View) ger panoramabilder över stora strukturer.
 • Zoom med hög bildfrekvens gör det möjligt att observera ett inzoomat område utan att bildfrekvensen påverkas.
 • Med funktionen Dynamic Slow Motion Display ger möjlighet att visa t.ex. en flödesbild sida vid sida med samma flödesbild i långsammare återgivningshastighet (kan väljas i steg).
Ergonomi

• Prosound F31 är lätt att flytta, och det behövs ingen direkt styrka. Utrymmeskraven är mycket små, så att det kan användas i alla typer av undersökningsrum.

 • Monitorn kan lutas framåt så att transporten blir säker och sikten god.
 • Manöverpanelen kan justeras i höjdled till den höjd som passar bäst för såväl användaren som typen av undersökning. Detta bidrar till att skapa en behaglig arbetsmiljö och en naturlig arbetsställning oavsett kliniska krav.
Bilder
UL.prosound-F31.415x600