Kvalitet

Utöver att förena ergonomi med användarvänlighet så har produkterna i Santax sortiment hög prestanda och driftsäkerhet.
Bildkvaliteten är utmärkt och flertalet produkter är DICOM-kompatibla samt konstruerade för att kunna uppgraderas för framtida applikationer.

 

 

Certifieringarcertificeringer-2014

Genom sin anslutning till El-Kretsen/elretur täcker Santax Medico väl sitt lagstiftade producentansvar och bidrar till att uttjänat elektronikavfall demonteras och tas om hand i enlighet med svenska miljöregler.

Santax Medico är dessutom anslutna till fti, näringslivets system för återvinning av förpackningar.