Centrallasarettet i Växjö först i Sverige med MEDIVATORS Diskdesinfektorer med Genomräckning.

I februari 2016 invigdes och öppnades den nya Endoskopimottagningen på Centrallasarettet i Växjö.

I Endoskopimottagningens nya lokaler, sex undersökningsrum varav två är blyförstärkta operationssalar, arbetar 15 medarbetare.

Under 2015 genomfördes 4 000 st gastroskopi, coloskopi, cystoskopi, ERCP och ESVL behandlingar. 2016 räknar vi med att det genomförs ca 6 000 st undersökningar, säger Katarina Roos.

Vi på Santax Medico är naturligtvis glada och stolta över att vara en del av denna nya avdelning, då vi har fått förtroendet att leverera diskdesinfektorer för flexibla endoskop. Totalt tre genomräckningssystem, sex torkskåp och ett 40 tal korgar är levererade. Santax Medico/MEDIVATORS erbjuder ett unikt koncept med hantering av endoskopen i korgar, vilket bidrar till bättre hygien, säkrare fysisk hantering samt förbättrad ergonomi.

 

case.Växjö

 

Linda Eidevåg på inköpsavdelningen motiverar valet av Santax Medico med följande kommentar:

”Främsta anledningen var den säkra hanteringen med korgar som erbjuds. Detta minimerar skador på instrumenten och minskar kostsamma reparationer. Korgarna bidrar till en naturlig arbetsgång/flöde och torkskåpen för att säkerställa förvaring av endoskop i en kontrollerad miljö.

Torkskåpen bidrar till minskad skada på endoskopen. Genom att instrumenteten i hela förloppet befinner sig i korgen förlänger vi instrumentets livslängd.”

Efter igångkörning och validering är avdelning nu igång och vi på Santax Medico ser fram emot ett långt och givande samarbete med Endoskopimottagningen och Centallasarettet i Växjö.

Santax Medico är glada att Växjö har anammat vårt koncept, och med det nya genomräcknings-systemet från MEDIVATOR kan vi numera erbjuda ett unikt koncept där efterfrågan är klart stigande.

 

case.Växjö1   case.Växjö2