Välkommen till Santax Educational Services, SES

Santax Medico AB erbjuder Lipus- & EFSUMB certifierade kurser inom bl.a. basal ultraljudsdiagnostik.

Vi samarbetar med Öl Stephan Haas,  MD, PhD, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset  som är kursansvarig med övergripande kvalitetsansvar.

Kurserna är förlagda på Mornington Hotell Bromma i Stockholm  i en trevlig miljö med fina ljusa konferenslokaler.

Mornington hotell ligger bara 20 min från centrala Stockholm och 5 minuter från Bromma flygplats.

Behöver du logi bokar du med fördel rum på Mornington hotell där det även är fri parkering.

                      

Kurs är fullbelagd och vi tar inte emot flera anmälningar

 

 Introduktionskurs i ultraljudsdiagnostik

 

Datum:                                    9 – 10 Maj 2019

Plats:                                        Mornington hotel Bromma, Norrbyvägen 30, 168 69 Bromma

Antal deltagare:                       Max 20 st

Kursansvarig:                          Öl Stephan Haas, MD, PhD, Gastrocentrum,

                                                  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

Målgrupp:                                 Leg. Läkare och sjuksköterskor som är intresserade av ultraljudsdiagnostik 
                                                  som hjälpmedel i sitt arbete.

Kursinnehåll:                           *    Basal ultraljudsdiagnostik

                                                  *    Hur används en ultraljudsapparat (inkl ”knappologi”), vilka indikationer   finns?

                                                  *    Introduktionsföreläsningar (abdomen, retroperitoneum, torax, kärl mm)

                                                  *    Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som sker i små grupper.

 LIPUS:                                     Lipus har granskat och godkänt denna kurs.

                                                  Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se Lipus-nr: 20170173

EFSUMB:                                  Kursen är EFSUMB godkänd –www.efsumb.org

Anmälan:                                  Webbanmälan till Santax Medico AB

                                                   Deltagarantalet är begränsat och vi hyllar principen först till kvarn…………. 

Kursavgift:                                SEK 7.000,00 exkl. moms

Ytterligare information:           Stephan Haas: stephan.haas@karolinska.se

                                                   Torgny Bergerstam: tbe@santax.com
  

 Föreläsare och instruktörer: Stephan Haas, Överläkare, MD, PhD

                                                  Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

                                                   Ali Latifi, Sonograf , MSci, PhD

                                                   Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna