Välkommen till Santax Educational Services, SES

 

Santax Medico AB erbjuder Lipus- & EFSUMB certifierade kurser inom bl.a. basal ultraljudsdiagnostik.

Vi samarbetar med Öl Stephan Haas,  MD, PhD, (Patientområde Övre Buk, Funktionsenhet GI endoskopi), Karolinska Universitetssjukhuset som är kursansvarig med övergripande kvalitetsansvar.

Kurserna är förlagda på Mornington Hotell i Bromma i en trevlig miljö med fina ljusa konferenslokaler. Mornington hotell ligger bara 20 min från centrala Stockholm och 5 minuter från Bromma flygplats. Behöver du logi bokar du med fördel rum på Mornington hotell där det även är fri parkering.

 

Kurs är fullbelagd och vi tar inte emot flera anmälningar

 

efsumb-certificering                         lupus-certificering

Datum:

10 – 11 Oktober 2019


Plats: 

Mornington Hotel Bromma, Norrbyvägen 30, 
168 69 Bromma. www.mornington.se


Antal deltagare:   

Max 18 st


Kursansvarig:
 

Öl Stephan Haas, MD, PhD, Gastrocentrum, 
Patientområde Övre Buk, Funktionsenhet GI endoskopi

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna


Målgrupp:
 

Leg. Läkare och sjuksköterskor som är intresserade 
av ultraljudsdiagnostik som hjälpmedel i sitt arbete.


Kursinnehåll:
 

 ✓Basal ultraljudsdiagnostik

 Hur används en ultraljudsapparat (inkl ”knappologi”), 
vilka indikationer finns?

 Introduktionsföreläsningar (abdomen, retroperitoneum, 
torax, kärl, lunga mm)

 Mer än hälften av kursen består av praktiska 
övningar som kommer att ske i små   grupper


LIPUS:
 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på 
http://www.lipus.se/ – Lipus-nr: 20160169.


EFSUMB:
 

Kursen är EFSUMB godkänd 
http://www.efsumb.org/intro/home.asp

Anmälan:

 

Webbanmälan via länk nedan. Deltagarantalet 
är begränsat och vi hyllar principen först till kvarn…

Sista 
anmälningsdag:

2019-08-01


Kursavgift:
 

SEK 8 500 exkl moms


Ytterligare 
information:

Stephan Haas: stephan.haas@sll.se

Torgny Bergerstam: tbe@santax.com

Föreläsare och 
instruktörer:

 

Överläkare Stephan Haas, MD, PhD
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge/Solna

Specialistläkare Internmedicin, 
Primapratiken, Trollhättan

Sonograf Ali Latifi, MSci, PhD
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna