onLoad Content

ENDODRY™

Endoskop tørke- og oppbevaringsskap, enkelt- eller dobbeltsidig

endoskopi.toerreskab.neo

Med tildelingen av den internasjonale Red Dot-designprisen i 2014 skiller Medivators’ nyeste tørkeskap  seg på mange måter ut fra alt man tidligere har sett innenfor industridesign. ”Maskinene vi omgås med skal være både pene og funksjonelle” er filosofien. Neo-skapet er innredet som et tørke- og oppbevaringsskap til åtte endoskoper, der skopene oppbevares i en spesialkassett. Kassetten er den samme som brukes i Advantage® Plus vaskemaskinen og gir enkel og sikker håndtering av de dyrebare skopene. Det nye neo-skapet skiller seg fra den tidligere generasjonens skap ved at det har forbedrede kassetter, sensorstyrt overflatetørking, større og mer intuitivt display og mulighet for oppbevaring av flere skoper i samme kassett (f.eks. cystoskoper og bronkoskoper). Samtidig er skapet klargjort for LAN-kommunikasjon mellom vask og skap. Det kan kjøpes til en rekke programvareløsninger:

  • Smart Light – der LED-lys lyser opp hele skapet og orienterer om skapets status
  • Smart Connect – kommunikasjon mellom enheter via server
  • Sensorer – for måling av temperatur og fuktighet
  • Multiboks – gjør det mulig å oppbevare opp til fire mindre skoper pr. kassett
  • HIS interface – integrerer vaskedata med eget Hospital Informations System
  • Transfer – hvor data fra sentrale skap kan overføres til desentrale skap
  • Network Print – hvor man kan skrive ut prosessdata etter hver tørkefase

Det er mulig å velge gjennomstikkskap eller enkeltsidige skap etter behov. Skapene har minimale mål og gjennomstikkløsningen kan ofte skape helt nye rammer og forbedre arbeidsflyten i vaskerommet. Snakk med våre spesialister om dine ønsker, og la Santax Medico utarbeide et innredningsforslag.

 

Bilder
endo.toerreskab.endodry1.60

    endo.toerreskab.endodry2.60

EndoStore One-Clik TM

Endoskop tørke- og oppbevaringsskap, enkelt- eller dobbeltsidig

endoskopi.toerreskab.neo

Med tildelingen av den internasjonale Red Dot-designprisen i 2014 skiller Medivators’ nyeste tørkeskap seg på mange måter ut fra alt man tidligere har sett innenfor industridesign. ”Maskinene vi omgås med skal være både pene og funksjonelle” er filosofien.

I endoSTORE® one-click blir skopene tørket effektivt både innvendig og utvendig, og de kan oppbevares i skapet i opp til syv dager. Hele prosessen blir omhyggelig overvåket og dokumentert.

På det store LED-displayet kan man enkelt få oversikt og kontinuerlig følge statusen for hvert enkelt skop.

One-click-skapene er innredet som tørke- og oppbevaringsskap til åtte endoskoper, der skopene oppbevares liggende direkte på hyllen eller i en spesialkassett. Kassetten gir en enkel og sikker håndtering av skopene og er tenkt som en løsning der skapene kan brukes sammen med DSD/SSD-vaskemaskiner fra Medivators eller til skoper vasket i en maskin av annet fabrikat.

Det nye one-click-skapet skiller seg fra tidligere skap ved å ha sensorstyrt overflatetørking, større og mer intuitivt display samt muligheten for å tilføye det nye Smart Light LED-lyset samt kassetter.

Du bestemmer selv om du ønsker en løsning med gjennomstikkskap eller enkeltsidige skap. I begge tilfeller tar skapene minimal plass, og gjennomstikkløsningen kan ofte gi helt nye rammer for forbedring av arbeidsflyten i vaskerommet. Snakk med vår spesialister om dine ønsker, og la Santax Medico utarbeide et innredningsforslag.

Bilder
endosk.toerskab.oneclick.45

    endosk.toerskab.oneclick1.4