onLoad Content

IQS-software

Overvåking av pasientdose, årsaker til omtak av bilder og "dose creep".

røngten.canon.tilbehør.IQS

Isolerte prosesser samlet i ett felles bildekvalitetsstyringssystem

Når vi evaluerer de bildene vi tar, reflekterer vi over det vi gjør. Vi tilpasser handlingene våre i overensstemmelse med ALARA-prinsippet og bygger opp kunnskapene våre på grunnlag av personlige erfaringer. Den overordnede forbedringen av kvaliteten på røntgenavdelingen krever dog en regulær kvalitetsstyringsprosess. Det vil si planlagte og systematiske handlinger som skaper tillit til at den diagnostiske røntgenfasiliteten leverer bilder av ensartet og høy kvalitet og med minimal eksponering av pasientene og det medisinske personalet.  

Sentral løsning

Røntgenavdelinger er i mange sammenhenger avhengige av individuelle prosesser og manuelle aktiviteter når avdelingens resultater skal evalueres. Avviste bilder blir liggende på den enheten de er tatt opp med, uten ytterligere analyse, og tilbakemeldingen på aksepterte bilder består av muntlig tilbakemelding fra fagpersoner og leger. Det har dessuten vært en utfordring å finne en dokumentasjonsform som passer til avdelingens prosedyrer for kvalitetsstyring. IQS er løsningen på alle disse utfordringene. IQS er en integrert kvalitetsstyringsløsning for overvåking og måling av kvaliteten på røntgenprosessene i den respektive avdeling. Det er enkel adgang til det webbaserte IQS-systemet uansett hvor medarbeideren arbeider, og det brukervennlige grensesnittet gjør systemet ideelt til effektive analyser.  

Analyse av avvisninger

For kvalitetskoordinatoren er avviste bilder en indikator på om det er behov for ytterligere opplæring av brukerne. De avviste bildene kan danne grunnlag for en dialog med de radiologene som avleser bildene, med henblikk på å forbedre servicen og kvaliteten for pasientene og de henvisende legene. Bildene videresendes fra modaliteten til IQS. De suppleres med ytterligere opplysninger om årsaken til avvisningen og kategoriseres systematisk i henhold til en fast protokoll. Evidensbaseret selvevaluering, peer review og ansvarlighet. Man kan lære mye ved også å evaluere aksepterte bilder, og dette kan gjøres på en strukturert måte ved hjelp av reproduserbare protokoller. Det innhentes tilfeldige prøver fra PACS-produksjonssystemet. De innhentede dataene kan brukes til å vurdere prestasjonene til den individuelle medarbeideren og gruppen som helhet, og danne grunnlag for planlegging av opplæring som tar utgangspunkt i spesifikke behov.  

Reproduserbare resultater

IQS leverer standardrapporter og gir mulighet for å opprette skreddersydde rapporter som skal sikre at evalueringen skjer etter en ensartet målestokk. Disse rapportene kan danne grunnlag for forbedringer av prosesser og kommunikasjon internt og brukes til styring og optimering av prosesser, og som støtte i forbindelse med tverrfaglige vurderinger.-701C

Data
  • Fullstendig DICOM-kompatibilitet.
  • Kan integreres i enhver røntgenavdeling
  • Ubegrenset antall modaliteter kan tilkoples
  • Mulighet for generering av rapporter
  • Funksjon for fagfellevurdering
Bilder
røngten.canon.tilbehør.IQS.
Ytterligere

Les mer om IQS software her: IQS_sofware