onLoad Content

Aperto Lucent 0.4T

Aperto Lucent 0.4T

MR-CT.LF.MR.Aperto.lucent

Aperto Lucent 0.4T MR-skanner har markedets høyeste feltstyrke for åpne magneter med permanent magnetfelt. Aperto Lucent er en allround Low Field-skanner som med det permanente magnetfeltet har ekstremt lave driftsomkostninger. Aperto Lucent er et perfekt supplement til High Field, spesielt for barn og klaustrofobiske pasienter.

Aperto Lucent er optimal til muskuloskeletale undersøkelser. Lateral bevegelse av bordet sikrer at objektet alltid kan plasseres i isosenter.

Data
  •        0.4T åpen permanent magnet
  •        Avstand mellom polene: 38 cm
  •        320° åpen design
  •        70 cm bredt bord til maks. 225 kg
  •        Laveste posisjon for bord: 45 cm
  •        22mT/m – 55T/m/sec. Gradientsystem
Bilder
MR-CT.LF.MR.Aperto.lucent.7