onLoad Content

Intuition

Allsidig løsning til alle former for røntgen

roengten.arcoma.Intuition1

Intuition er et generelt traume- og røntgensystem, som overholder alle gjeldende sikkerhetsretningslinjer og -forordninger. I Intuition kombineres et ny og meget lett takmontert røntgenrørholder, en 6-veis pasientbenk, thoraxstativ og en høyfrekvent røntgengenerator som har den nyeste DR-teknologien fra Canon, med en stor touchskjerm, brukergrensesnitt og infodisplay på røntgenrøret.

Systemet, som er enkelt å bruke, betjenes med både manuelle og motorstyrte bevegelser. Takrøret har motorstøttede vertikale bevegelser og vertikal auto-tracking med thoraxstativet samt innstilling av benkhøyden for ekstra komfort. Den motorstyrte høydejusteringen kombinert med pasientbenkens myke flytbevegelser gir rask og effektiv posisjonering av pasienten.

Intuition er et intuitivt røntgensystem som er ekstremt enkelt å bruke, og som er designet for konvensjonelle røntgenundersøkelser av både innlagte pasienter og pasienter i ambulant behandling, og til bruk i traumerom og på akuttmottak. Systemet leveres testet og klar til plug-in, slik at det er raskt å installere i selv meget små røntgenrom. Det kan installeres både med og uten et fullstendig integrert Canon DR-system.

 

roengten.arcoma.Intuition2.

 

 

Data
 • Optimert arbeidsflyt, som gir middels høy pasientflyt
 • Høytytende med RIS-integrert arbeidsflyt
 • Lett manuell Alfa-, Beta-, X- og Y-bevegelse
 • Motorstyrt Z-bevegelse (opp/ned)
 • Intelligent tracking med thoraxstativ og pasientbenk
 • Fleksibel pasientbenk
 • Betjeningsarbeidsstasjon med stor touchskjerm kalibrert iht. DICOM
 • Canon NE-software med integrert generator
 • Mulighet for installasjon i røntgenrom med begrenset takhøyde (2,5 m)
Bilder
roengten.arcoma.Intuition.6

 

 

roengten.arcoma.Intuition5.

 

 

roengten.arcoma.Intuition.4

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligere

Læs mer her Arcoma Intuition

 

Canon CXDI-NE og -RF programvare

 

Canons nyeste CXDI-NEroengten.Canon-CXDI-NE.450x programvare optimerer arbeidsgangen, noe som reduserer antallet betjeningstrinn og støtter opptak til flere undersøkelser.

Programvaren leverer bilder med høy oppløsning, og den kan integreres i røntgengeneratoren og dermed gi tilgang til automatiserte røntgenparametre. I tillegg leverer den opplysninger om pasientdose og undersøkelsen i DICOM-headeren.

 

Intuitivt grensesnitt

Canons intuitive grafiske brukergrensesnitt CXDI-NE brukes på de fleste av Santax Medicos SR-røntgenmodaliteter. Det er en stor fordel at det grafiske grensesnittet fra Canon går igjen i DR-produktserien når det gjelder opplæring av operatøren samt brukerkjennskap og -vennlighet.

Canon-programvarens omfattende konfigurasjonsmuligheter sikrer at brukeren får en grafisk brukerflate som passer til ham eller henne.  Et allsidig utvalg av bildebehandlingsmuligheter sikrer at bildekvaliteten er helt optimal hver gang, og grensesnittet, som følger industristandarden DICOM, gjør det mulig at man til enhver tid kan opprette forbindelse på tvers av produsenter og plattformer.

 

Akutt undersøkelse

Akutte undersøkelser kan startes omgående, selv når de demografiske opplysningene om pasienten ikke er klare. Programvaren gir mulighet til å matche disse opplysningene med bildene på et senere tidspunkt.

 

Bruk med PrePacked Protocol

På samme måte som det er mulig å lagre og hente fram individuelle undersøkelsesprotokoller, gir Canon CXDI-NE programvaren mulighet til å “pakke” flere undersøkelsesprotokoller under én programknapp, slik at de kan hentes fram omgående.

Programvaren gir mulighet til å optimere et nesten ubegrenset antall enkeltundersøkelser og undersøkelser som er pakket på forhånd, med henblikk på eksponering og bildebehandling og å lagre disse.

Dermed reduseres antallet feil, og denne muligheten er dermed også spesielt praktisk når det er flere brukere av systemet.

 

Avbrytelse av undersøkelse

En undersøkelse kan settes på pause, f.eks. ved tidsforsinket røntgen eller ved akutt bruk av røntgenrommet. Man kan ta røntgenbilder av den akutte pasienten og deretter fortsette med den tidligere undersøkelsen.

 

Egenskaper

 • Sanntidsvisning av bilder av høy kvalitet
 • Stor skjerm med høy oppløsning som det er behagelig å se på
 • Optimert arbeidsgang med færre betjeningstrinn
 • Aktivt grafisk brukergrensesnitt til intuitiv betjening
 • Støtter forskjellige arbeidsganger iht. lokale krav
 • Enkeltprotokoller og protokoller som er pakket på forhånd
 • Mulighet for akutt undersøkelse
 • Avbrytelse av undersøkelse
 • Analyse av avvisninger
 • Automatisk videresending av avviste bilder til Canon IQS
 • Automatisk stitching

 

 

Triathlon T3

Avansert løsning til alle former for røntgenundersøkelser

roengten.arcomaT3

Triathlon T3 er en enestående kombinasjonroengten.arcomaT3.350x225 av autoposisjonsteknologi og ergonomisk design. Dette utgjør et avansert digitalt røntgensystem som skaper et komfortabelt og effektivt arbeidsmiljø og maksimerer pasientflyten.

Med Triathlon T3 får brukeren også mulighet til automatisk stitching, hvilket gir optimal komfort og bildekvalitet, f.eks. ved røntgen av ryggrad eller ben. Alle røntgensystemets posisjoneringskomponenter er motorstyrte, og
dermed er det så å si ingen manuell håndtering av systemet og derfor ingen belastning på brukeren. Et utvidet utvalg av bevegelser sikrer at alle krav til posisjonering kan oppfylles.

En integrert info-touchskjerm på røntgenrøret gir opplysning om og mulighet for å endre en rekke undersøkelsesopplysninger under prosessen, f.eks.:

 • Pasientdata (kan slås på/av)roengten.arcomaT3.1.350x225
 • Navn på undersøkelse
 • Generatorens eksponeringsparametre (kan endres)
 • AEC (kan endres)
 • Mulighet for valg av tracking med røntgenrøret
 • Valg av stitching
 • Visning av bilde etter eksponering (kan slås på/av)

 

Triathlon T3 med touchskjerm på røntgenrøret gir brukerne mulighet til å arbeide på den måten den enkelte bruker opplever som mest komfortabel og effektiv. Posisjoneringskomponentene gjør systemet til et av de mest omfattende autoposisjonssystemene som finnes på markedet. Systemet er raskt, nøyaktig og meget allsidig, og prosessen kan være RIS-styrt eller definert av brukeren. Med Triathlon T3 har brukeren mulighet til å velge selv hvordan systemet skal styres.

 

roengten.arcomaT3.600x500

 

 

Data
 • Optimert arbeidsflyt, som gir høy pasientflyt
 • Høytytende med RIS-integrert arbeidsflyt
 • Intelligent autoposisjonering
 • Helautomatisk stitching
 • Avansert 6-veis pasientbenk med motorstyrt innstilling og motorstyrt tracking med detektor
 • Betjeningsarbeidsstasjon med stor touchskjerm kalibrert iht. DICOM
 • Canon CXDI-NE-software med integrert røntgengenerator
 • Mulighet til å velge fra det meget store utvalget av flat panel-detektorer fra Canon
 • 125μm detektor pixel pitch, som gir bilder med høyeste oppløsning
 • Meget følsom scintillator som sikrer at røntgendosen på pasienten er så lav som mulig og gir kortest mulig eksponeringstider
 • Avansert bildebehandling som gir optimal diagnostisk presentasjon
 • Deling av detektorer mellom forskjellige Canon-modaliteter
Bilder
roengten.arcomaT3.1.500x375

 

roengten.arcomaT3.500x400

 

roengten.arcomaT3.500x375

 

roengten.arcomaT3.wall1.300 roengten.arcomaT3.wall2.300

 

 

 

Ytterligere

Canon CXDI-NE og -RF programvare

Canons nyeste CXDI-NE roengten.Canon-CXDI-NE.450xprogramvare optimerer arbeidsgangen, noe som reduserer antallet betjeningstrinn og støtter opptak til flere undersøkelser.

Programvaren leverer bilder med høy oppløsning, og den kan integreres i røntgengeneratoren og dermed gi tilgang til automatiserte røntgenparametre. I tillegg leverer den opplysninger om pasientdose og undersøkelsen i DICOM-headeren.

 

Intuitivt grensesnitt

Canons intuitive grafiske brukergrensesnitt CXDI-NE brukes på de fleste av Santax Medicos SR-røntgenmodaliteter. Det er en stor fordel at det grafiske grensesnittet fra Canon går igjen i DR-produktserien når det gjelder opplæring av operatøren samt brukerkjennskap og -vennlighet.

Canon-programvarens omfattende konfigurasjonsmuligheter sikrer at brukeren får en grafisk brukerflate som passer til ham eller henne.  Et allsidig utvalg av bildebehandlingsmuligheter sikrer at bildekvaliteten er helt optimal hver gang, og grensesnittet, som følger industristandarden DICOM, gjør det mulig at man til enhver tid kan opprette forbindelse på tvers av produsenter og plattformer.

 

Akutt undersøkelse

Akutte undersøkelser kan startes omgående, selv når de demografiske opplysningene om pasienten ikke er klare. Programvaren gir mulighet til å matche disse opplysningene med bildene på et senere tidspunkt.

 

Bruk med PrePacked Protocol

På samme måte som det er mulig å lagre og hente fram individuelle undersøkelsesprotokoller, gir Canon CXDI-NE programvaren mulighet til å “pakke” flere undersøkelsesprotokoller under én programknapp, slik at de kan hentes fram omgående.

Programvaren gir mulighet til å optimere et nesten ubegrenset antall enkeltundersøkelser og undersøkelser som er pakket på forhånd, med henblikk på eksponering og bildebehandling og å lagre disse.

Dermed reduseres antallet feil, og denne muligheten er dermed også spesielt praktisk når det er flere brukere av systemet.

 

Avbrytelse av undersøkelse

En undersøkelse kan settes på pause, f.eks. ved tidsforsinket røntgen eller ved akutt bruk av røntgenrommet. Man kan ta røntgenbilder av den akutte pasienten og deretter fortsette med den tidligere undersøkelsen.

 

Egenskaper

 • Sanntidsvisning av bilder av høy kvalitet
 • Stor skjerm med høy oppløsning som det er behagelig å se på
 • Optimert arbeidsgang med færre betjeningstrinn
 • Aktivt grafisk brukergrensesnitt til intuitiv betjening
 • Støtter forskjellige arbeidsganger iht. lokale krav
 • Enkeltprotokoller og protokoller som er pakket på forhånd
 • Mulighet for akutt undersøkelse
 • Avbrytelse av undersøkelse
 • Analyse av avvisninger
 • Automatisk videresending av avviste bilder til Canon IQS
 • Automatisk stitching