ETTERSYN, STATUSKONTROLL OG SERVICE

 

Med effektivt og kompetent samarbeide på serviceområdet kvalifiserer vi oss godt. Ikke minst på grunn av godt samarbeide med underleverandører og partnere innen gruppen Xray-One. Vår serviceavdeling er landsdekkende og består av spesialutdannede og kompetente ingeniører. Avdelingen er høyt prioritert innen firmaet, og vi søker til en hver tid 100% kundetilfredshet.

 

service.NO