onLoad Content

Mediso Anyscan Trio

SPECT – SPECT/CT – SPECT/CT/PET

Nuclear.t1

AnyScan ogAnyScan Trio er Medisos SPECT- og PET-serie, og de kan kombineres med CT. AnyScan TRio er eneste produkt på markedet med 3 detektorer. AnyScan Trio SPECT kan leveres med “Multi Pinhole Collimator” med utskiftbart aperture for henholdsvis Alzheimer, Parkinson og kardiologi. AnyScan-serien kan konfigureresmed 1, 2 eller 3 detektorer. AnyScan Trio leveres også i en spesiell forskningsversjon.Nuclear.anyscan.trio

 

Bilder
Nuclear.3head

 

Nuclear.trio

 

Nuclear.trio2

Gammakamera

Mediso Nucline TH-serien med gammakameraer

Nuclear.Mediso

Mediso Nucline TH-23, TH-33, TH-45 er en serie med “small/medium field of view” gammakameraer for thyreoidea, hjerte, mammae og små organer. Kameraene har høy oppløsning og er montert på lettvekts, motorisert mobilt stativ.  Det finnes et bredt sortiment av kollimatorer som er lette og enkle å skifte. EKG-trigger er integrert.

Les mer om produktet her:

TH_serie-brochure

TH serie flyer

Nuclear.Mediso2.500x400

Data
  TH-22 TH-33 TH-45
Det.-størrelse 230×210 mm 260×246 mm 300×300 mm
Det.-tykkelse 6,5 mm. Alternativt  9,5 eller 12,5 mm
Antall PMT 22 33 45
FOV 180×180 mm 215×215 mm 250×250 mm
Energiområde 40-400 keV
Kollimatorer:
LEGP “Low Energy General Purpose” kollimator
LEHR “Low Energy High Resolution” kollimator
LETH / HETH Special kollimator for thyreoidea
LEPH / HEPH ”Pinhole” kollimator
Arbeidsstasjon Windows 7 / 10 baseret
Nettverk Gigabit ethernet – fuld DICOM kompatibel.
Bilder
Nuclear.Mediso1.500x400

 

Nuclear.Mediso3.500x400

 

Nuclear.Mediso4.500x400