Opplæring

 

Brukeropplæring med norsk applikasjonsspesialist foregår normalt hos kunde på nyinstallert eller oppgradert utstyr. Ytterligere brukeropplæring og tekniske kurs kan arrangeres på Diagnosticum, et kurssenter hos vår svenske samarbeidspartner Mediel AB. Det er et komplett utdanningssenter med et digitalt røntgenlaboratorium for praktiske øvelser. Laboratoriet er tilkoblet RIS og PACS for optimal, realistisk bildebehandling og arkivering.

 
Dette kurssenteret gjennomfører kurser i generell røntgenteknikk, diverse kurser for brukeropplæring, samt kurs for serviceingeniører på digitalt røntgenutstyr.