Kvalitet og værdier

kvalitetogvaerdier

Kvalitetsstyring

Santax Medico blev 1994 certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 og er siden blevet recertificeret flere gange, senest i 2013 efter ISO 9001, 2008-versionen. Firmaet er ligeledes certificeret efter ISO 13485, som er en speciel kvalitetsstandard for firmaer, der udvikler, producerer og forhandler medicinsk udstyr.    

 

Værdier

  personal.350x600

Faglighed

Vi er stolte af vores høje faglige niveau sikret gennem løbende videreuddannelse. Vi ønsker at fremstå som en faglig, god og innovativ rådgiver med det mål at tilføre vores kunder yderligere værdi.  

Samarbejde

Både over for vores kunder og internt i organisationen ønsker vi et samarbejde gennem tætte relationer. Vi arbejder som et team på tværs af organisationen. Vi føler ansvar og stor selvstændighed.  

Fleksibilitet

Vi har en forandringsvillig organisation med hurtige beslutningsprocesser og stor mobilitet. Vi vil fremstå som fleksible i vores tilgang til kundens ønsker.  

Pålidelighed

“En aftale er en aftale”. Vores arbejdsmetode er baseret på høj etik og moral. Vi sikrer den høje kvalitet gennem vores kvalitetsledelsessystem ISO 9001.  

Respekt

“It’s about people”. Vi respekterer vores samarbejdspartnere – både interne og eksterne. Vi har tillid til hinanden og giver plads til forskellighed.  

 

2018 stor Klovnesponsor 80x30